โหงวเฮ้งผู้หญิงมีน้ำเสียงนุ่มนวลเป็นผู้หญิงแกร่งเข้มแข็ง

น้ำเสียงผู้หญิงควรจะมีน้ำเสียงนุ่มนวลน่าฟังไม่ชวนทะเลาะหรือมีเสียงห้าว เพราะถึงจะดูเป็นผู้หญิงแกร่งเข้มแข็ง แต่ในเรื่องของความรักอาจประสบปัญหาได้ น้ำเสียงจัดลำดับสำคัญต้นๆ ในการคัดแยกพลังงานจากภายในของบุคคลนั้นๆ ว่า คนนี้มีพลังงานสูง คนนี้มีพลังงานต่ำ คนนี้มีจิตใจด้านอำนาจ คนนี้มีจิตใจด้านเมตตา คนนี้มีจิตใจด้านหวังประโยชน์เชือดเฉือน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ล้วนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งไว้ใช้ร่วมพิจารณากับใบหน้าของคนๆนั้น น้ำเสียง ยังบ่งบอกได้ถึงอนาคตอันไกลของคนๆได้ด้วยนะครับ บางคนมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์จัดอยู่ในหมวดที่ดีมาก ย่อมทำให้การทำหน้าที่สื่อสารดีเยี่ยม , แตกต่างกับคนที่มีเสียงจัดอยู่ในหมวดหมู่ลักษณะที่ไม่ดี ย่อมทำให้การสื่อสารกับคนรอบข้างผิดพลาด ไม่ดีได้ ลักษณะที่ดี สำหรับชาย พูดด้วยเสียงที่เปล่งจากท้อง มีความหนักนแน่นในน้ำเสียง สม่ำเสมอ ไม่ขึ้นสูงลงต่ำ ไม่เปลี่ยนเสียงเล็ก ไม่เปลี่ยนเสียงน้อย สำหรับหญิง ต้องพูดเสียงที่มีความนุ่มนวล ไม่เน้นให้แหลม , ไม่เน้นให้แหบ มีส่วนผสมของความแหลมและนิ่มนวล ฟังแล้วไม่ก้าวร้าว มีจังหวะลื่นปกติ ไม่เร็วและช้าๆสลับ หรือเร็วตลอดเวลา การเรียบเรียงความคิดก่อนพูด คือ ลักษณะที่ดีอย่างเด่นชัด คือ มีการสรุปความภายในก่อนจะพูดออกมา เพื่อให้คนฟังรู้ได้ว่านี่คือคนที่กลั่นกรองข้อมูลมาดี , ไม่คิดไปพูดไป กว่าจะทราบอะไรได้ต้องฟังกันนานๆ , และบางอย่างที่คิดก็ต้องไม่พูด เช่น ความเสียหายที่ไม่สร้างประโยชน์แก่ผู้ฟัง , เรื่องแง่ลบของบุคคล พฤติกรรม ก็ไม่สร้างประโยชน์แก่ผู้ฟัง ตัดการพูดเรื่องเสียหาย , พูดเรื่องประโยชน์ , พูดการตัดเตือน เตือนสติ

Scroll to Top