ฝันว่าเดินขึ้นบันได ทำนายว่าคุณควรระวังการใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

ฝันว่าเดินขึ้นบันไดทำนายฝันว่ามีศัตรูคอยขัดขวาง ทำให้เป็นอุปสรรคไปได้ชั่วระยะหนึ่งจะเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงาน แม้จะมีศัตรูคิดร้ายหรือคอยขัดขวางเป็นอุปสรรคไปได้ชั่วระยะหนึ่งการงานที่กำลังทำอยู่จะก้าวหน้าไปในทางดี ทำให้เป็นอุปสรรคไปได้ชั่วระยะหนึ่ง หากคุณเห็นตนเองกำลังเดินขึ้นบันไดในความฝัน ตามคำทำนายฝันแสดงถึงความเจริญก้าวหน้า

และพัฒนาการในชีวิตของคุณ การขยับขึ้นบันไดอาจหมายถึงความพยายามและความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ การฝันว่าเดินขึ้นบันไดเป็นสัญญาณของความก้าวหน้าทางอาชีพ ซึ่งอาจหมายความว่าการงานหรือธุรกิจของคุณจะได้รับความสำเร็จและพัฒนาต่อไป แต่ควรระวังคนที่อาจจะเข้ามาขัดขวางหรือสร้างอุปสรรคในการทำงานของคุณ

เรื่องความรักนั้น คุณอาจพบปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงนี้ ระหว่างคุณกับคู่รัก เช่น มีความลับที่ไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ แต่เป็นเรื่องปกติในการมีชีวิตร่วมกัน ควรคุยและแก้ไขปัญหาเพื่อความสุขในความสัมพันธ์

ด้านการเงิน คุณควรระวังการใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และควรเริ่มวางแผนการเงินให้ดีขึ้น เพื่อความมั่นคงในอนาคต การงานที่ท่านกำลังทำอยู่จะก้าวหน้าไปในทางที่ดี แต่จะมีศัตรูคิดร้ายหรือคอยขัดขวาง ทำให้เกิดอุปสรรคบางอย่างชั่วระยะเวลาหนึ่ง ความหมายของการขึ้นบันไดทีละก้าว การที่เหยียบก้าวแต่ละก้าวอย่างหนักแน่นนั้นหมายถึงการที่เราใช้ชีวิตอย่างจริงจัง การเดินขึ้นหมายถึงความคิดที่สูงขึ้นไป การเดินลงหมายถึงการมองย้อนนึกถึงอดีตและย้อนมองตัวเองอีกรอบ ขั้นบันไดถ้าใหญ่จะหมายถึงอำนาจ หรือความสงบเรียบร้อย ถ้าฝันว่ายืนอยู่กลางบันได หมายถึงความปราถนาให้ได้รับการยอมรับทางสังคม

ถ้าเห็นเป็นบันไดที่โรยไปด้วยสิ่งสกปรก นั้นหมายถึงว่ารอบๆ ตัวเรามีสิ่งไม่พึงประสงค์กำลังเกิดขึ้น ซึ่งเราก็รู้ตัวดีว่ามันเกิดขึ้น

ถ้าฝันว่าขึ้นบันได นอกจากจะหมายถึงการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของตัวเองแล้ว ยังสามารถหมายถึงโชคที่จะดีขึ้น หรือไม่ก็ความต้องการทางเพศที่สูงขึ้นได้ด้วย

ถ้าฝันว่าลงบันได นอกจากจะหมายถึงการย้อนดูพิจารณาตัวเอง ก็สามารถหมายถึงดวงที่ต่ำลง แต่ก็หมายถึงความต้องการทางเพศที่่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

ถ้าฝันเห็นบันไดพังทลายลงมา จะแปลว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรง จะพังลง บางครั้งก็จะสื่อถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย

บันไดมักจะเป็นสัญลักษณ์ของก้าวต่างๆ ในชีวิต ถ้าฝันว่าก้าวขึ้นบันไดไปอย่างยากลำบาก แปลว่าจุดมุ่งหมายยังอยู่อีกไกล แต่ถ้าสามารถขึ้นไปอย่างสบายๆ ก็แปลว่าจะได้ไปสู่ความสำเร็จเป็นขั้นๆ ไปอย่างแน่นอน

ถ้าว่าฝันว่าขึ้นบันไดและได้เจอหรือสวนทางกับคนอื่นไปด้วย ก็หมายถึงว่าคนที่กำลังพยายามอยู่นั้น ไม่ได้มีแค่เราคนเดียว

Scroll to Top