จัดโต๊ะทำงานตามฮวงจุ้ย งานรุ่ง เงินไหลมาเทมา

หลักฮวงจุ้ยคือหลักในการจัดที่อยู่อาศัย รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งอาศัยหลักการของธรรมชาติอย่างทิศทางลมและน้ำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยได้รับพลังงานที่อยู่รอบๆ ตัวได้อย่างเต็มที่และมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะอาศัยหลักการคำนวณจากทิศต่างๆ หรือการจัดวางสิ่งของ ในปัจจุบันมีการนำหลักฮวงจุ้ยมาประยุกต์ใช้กับหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็น การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบบ้าน

รวมถึง ฮวงจุ้ยห้องทำงานผู้บริหาร ซึ่งการจัดโต๊ะทำงานผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ย ถือเป็นการเสริมพลัง เสริมบารมี และเสริมดวงการงานให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะผู้บริหารที่เปรียบเสมือนหัวเสือ ที่จะต้องนำพาบริษัทให้เจริญก้าวหน้า และเติบโตขึ้น สำหรับการจัดโต๊ะทำงานผู้บริหารฮวงจุ้ยจะดูในหลายๆ ส่วนประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยส่งพลังดีๆ ให้การทำงานมากที่สุด หลักฮวงจุ้ยเป็นการจัดสภาพแวดล้อมตามทิศทางลมและน้ำ สำหรับฮวงจุ้ยห้องทำงานผู้บริหารจะต้องพิจารณาตามสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในห้องทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาตั้งแต่ตำแหน่งโต๊ะทำงาน ประตูทางเข้า รวมถึง ตำแหน่งด้านหลังโต๊ะทำงาน ดังนี้ ตำแหน่งโต๊ะทำงาน สำหรับตำแหน่งโต๊ะทำงานผู้บริหารตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีต้องอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้อาวุโส เหมาะสำหรับเป็นห้องทำงานของผู้บริหาร ห้องกรรมการผู้จัดการ หรือห้องของผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการ ที่สำคัญทิศตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นตำแหน่งของความเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา และความมั่งคั่งอีกด้วย นอกจากนี้ ฮวงจุ้ยห้องทำงานผู้บริหารที่ดีจะต้องอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นภายในห้องได้ทั่วบริเวณอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยเรื่องอำนาจ บารมี และความหนักแน่นได้

Scroll to Top